James Kennedy

James Kennedy

James Kennedy is gespecialiseerd in de verhouding tussen overheid en religieuze organisaties. Daarnaast is hij columnist van Trouw en auteur van het recent verschenen boek ‘Gescheiden Partners’, over overheid en religieuze organisaties. Wat kan hij ons meegeven over de verhouding van een diaconale kerk met een overheid in een tijd die bol staat van crises?

Kennedy zal uitleg geven over de geschiedenis van hoe ‘kerk en staat’ zich tot elkaar verhouden. Vervolgens zal hij uitleggen waar kansen liggen voor de kerk om weer meer in beeld te komen bij de overheid. Volgens Kennedy liggen die vooral bij het bereik van de kerken onder doelgroepen waar verder niemand meer bij komt. En niet alleen als verlengstuk voor hulp in nood. Ook als een bron van inspiratie voor zowel gelovigen als niet gelovigen voor het omzien naar elkaar. Vandaar: Do en Ik. Ziet de overheid de kerken en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen als partner?

En aan de andere kant: ‘de kerk’ uit haar comfort-zone treden om die partner te zijn? En wat heeft ze dan te bieden voor zingeving en voor maatschappelijk welzijn en sociale cohesie?

U wordt uitgenodigd om te luisteren naar de inleiding van James Kennedy en om deel te nemen aan het gesprek naar aanleiding van de inleiding.