Programma Open Dag 24 september 2022

Programma

Zaterdag, 24 september 2022

12:30 uur: Inloop

U bent welkom vanaf 12:30 uur in de Grote Kerk aan de Bredeplaats 4 te Leeuwarden.
U kunt zich inschrijven of als u al ingeschreven bent zich s.v.p. aanmelden bij de ontvangsttafels. Daar kunt u zich ook aanmelden voor een van de workshops.
Er is een kopje koffie of thee met wat lekkers erbij en Mohammed Ahmad Alnasser, gevlucht uit Syrië, bespeelt de Ud.

Mohammed Ahmad Alnasser
Mohammed Ahmad Alnasser

13:00 uur: Aanvang

13.00 uur: aanvang lezing door James Kennedy van de Universiteit van Utrecht.

James Kennedy is gespecialiseerd in de verhouding tussen overheid en religieuze organisaties. Daarnaast is hij columnist van Trouw en auteur van het recent verschenen boek ‘Gescheiden Partners’, over overheid en religieuze organisaties. Wat kan hij ons meegeven over de verhouding van een diaconale kerk met een overheid in een tijd die bol staat van crises?
Kennedy zal uitleg geven over de geschiedenis van hoe ‘kerk en staat’ zich tot elkaar verhouden. Vervolgens zal hij uitleggen waar kansen liggen voor de kerk om weer meer in beeld te komen bij de overheid. Volgens Kennedy liggen die vooral bij het bereik van de kerken onder doelgroepen waar verder niemand meer bij komt. En niet alleen als verlengstuk voor hulp in nood. Ook als een bron van inspiratie voor zowel gelovigen als niet gelovigen voor het omzien naar elkaar. Vandaar: Do en Ik. Ziet de overheid de kerken en andere levensbeschouwelijke gemeenschappen als partner?
En aan de andere kant: ‘de kerk’ uit haar comfort-zone treden om die partner te zijn? En wat heeft ze dan te bieden voor zingeving en voor maatschappelijk welzijn en sociale cohesie?
U wordt uitgenodigd om te luisteren naar de inleiding van James Kennedy en om deel te nemen aan het gesprek naar aanleiding van de inleiding.
Heeft u nu al vragen voor de heer Kennedy? Mail ze aan jbosman@solidairfriesland.nl
Tussendoor is er een korte pauze, muzikaal omlijst door Mohammed Ahmad Alnasser.

James Kennedy
James Kennedy

14.00 – 16.00 uur: Diaconale workshops & andere activiteiten

In de Grote Kerk of op locatie: keuze uit diaconale workshops en andere activiteiten, verzorgd door de coördinatoren van Solidair Friesland en vrijwilligers van de werkgroepen. Er is ook een diaconale wandeling, met de mogelijkheid om de vernieuwde werkruimtes van Solidair Friesland te bezoeken.

16:00 – 16:30 uur: Verzamelen in de Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Leeuwarden

16:30 – 17:30 uur in de Bonifatiuskerk:

Vredesvesper in de Bonifatiuskerk met medewerking van:

  • Ciel Huitema, em. pastor van de Sint Antoniusparochie, lid van de beleidsgroep Solidair Friesland en spil van het Scheepsmaatjesproject Súdwest Fryslân.
  • Liesbet Geijlvoet, PKN predikant, voorzitter van Kleurrijk Fryslân en vanuit die functie lid van de Raad van Kerken Fryslân.
  • Patricia Altheer, gediplomeerd voor de Leerweg Diaconie, lid van de werkgroep VOM (Vrede, Ontwikkeling en Missie), gastdame van de ontmoetingstafel van de Vitus Parochie en lid van de Egidiusgemeenschap.
  • Kees van Kordelaar, diaken te Bolsward, Makkum, Workum en Witmarsum en begeleider van vele diaconale projecten in Súdwest Fryslân.

De viering wordt muzikaal ondersteund door gospelkoor All for One en leden van Ashuka, o.l.v. Basile en Hendrikje van den Berg.
Het lied ‘Do en Ik’ wordt gezongen door Janneke Warringa, met steun van het koor en een koperblazers-ensemble en op piano begeleid door Peter van der Zwaag.

17:30 uur bij de Bonifatiuskerk

Wereldmaaltijd, verzorgd door vluchtelingen. Aanmelding (uiterlijk 20/4) via info@solidairfriesland.nl

foodtruck opendag

20:00 uur in de Schakel in Leeuwarden Camminghaburen: Voorstelling ‘Zie de Mens’

Een theaterproductie van en door mensen die hebben ervaren wat omzien naar elkaar betekent en hoe het voelt als dat niet gebeurt, juist wanneer het hard nodig is. Nu dus.
Aanmelding voor de voorstelling ‘Zie de Mens’ gaat via www.wresinskicultuur.nl/aanmelden
Het is vooral voor het eten en de theatervoorstelling van belang dat je je aanmeldt voor deze dag. En neem in het kader van de burendag je buren mee!!!

Zie de mens

We ontmoeten je graag op 24 september? Wees Welkom!!!